top of page

polityka prywatnościADMINISTRATOR DANYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
SIMPLE CONCEPT Nikola Rytter z siedzibą pod adresem Rzemieślnicza 12, Głogów (Polska).

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
 • listownie: na adres siedziby firmy,

 • pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@simpleconcept.pl

 • telefonicznie pod numerem: +48 790618819
   

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.


Administrator przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH


Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, w tym zbierania informacji niezbędnych do zawarcia umowy,

 • realizacji praw/obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy,

 • wykorzystywania wykonanych projektów, wizualizacji i realizacji w działaniach marketingowych (bez danych osobowych).

Przetwarzanie Państwa danych jest oparte na Państwa wyrażonej zgodzie, jest niezbędne do osiągnięcia celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami prowadzonymi przez Administratora, a także do spełnienia warunków umowy, którą zawarliśmy.


Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.


Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 • prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

Polityka Cookies: strona www.simpleconcept.pl którą Państwo odwiedzacie, wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

bottom of page